JK power points her

 

NRS 2002 her

 

 

 

 

Filer og links med relation til klinisk ernæring

 

 

2009

EU formandsskab vedtager deklaration om sygdomsrelateret underernæring. Læs her

2009 Den Danske Kvalitetsmodel: Ernæringsstandarder. Læs her

2008

EU parlamentet indstiller til EU kommissionen at gøre en indsats for sygdomsrelateret underernæring. Læs her

2008 Kost og ernæringspolitik i Region Hovedstaden. Læs her
2007 Center for ernæring og tarmsygdomme på Aalborg Sygehus oprettes. Læs her
2006 Audit af auditresultater & årsager til utilstrækkeligt kostindtag i H:S.
Læs her
2003 Kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring oprettes.
Læs 2009 studieordning her
2003 Europarådets resolution om underernæring på sygehuse. Læs her
2003 Sundhedsstyrelsenses vejledning om behandling af patienter i ernæringsrisiko.  Læs her
2002 Resultater fra UPS (Projekt Underernæring På Sygehuse).  Læs her
2001 Delikatesselimousinen på Rigshospitalet: så spiste patienterne. Se her
2001 H:S kostrapport. Læs her
2001 Opfølgning til Sundhedsministeriet - efter møde med Carsten Koch 1998.
Læs her
1998

Notat til møde med sundhedsminister Carsten Koch, inkl økonomiske aspekter.

Læs her

1997 Statusartikel i Ugeskrift for Læger. Læs her
1997 Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: 1. Nyhedsbrev. Læs her
1996 Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: Stiftende generalforsamling.
Læs her
1996 Møde med Folketingets Sundhedsudvalg. Læs her

1995

1. udgave af Anbefalinger for den danske institutionskost inkl sygehuse 

Læs 2009 udgave her

1992

1. årsmøde: klinisk ernæring - ernæring som behandling

Læs her

1990

Rigshospitalets ernæringsenhed oprettes.

Læs her

1985

Rigshospitalets kursus i klinisk ernæringsforskning.

Læs her

 

 

 

 

Jens Kondrup November 2009 • kondrup@post4.tele.dk

Forside


Pubmed collections:
(Oktober 2010)


NRS 2002 her

Malnutrition i Danmark her