Filer og links med relation til klinisk ernæring

JK power points her

NRS 2002 her

Pubmed collections:

(Oktober 2010)

NRS 2002 her

Malnutrition i Danmark her

2009

2009

2008

2008

2007

2006

2003

2003

2003

2002

2001

2001

2001

1998

1997

1997

1996

1996

1995

1992

1990

1985

EU formandsskab vedtager deklaration om sygdomsrelateret underernæring. Læs her

Den Danske Kvalitetsmodel: Ernæringsstandarder. Læs her

EU parlamentet indstiller til EU kommissionen at gøre en indsats for sygdomsrelateret underernæring. Læs her

Kost og ernæringspolitik i Region Hovedstaden. Læs her

Center for ernæring og tarmsygdomme på Aalborg Sygehus oprettes. Læs her

Audit af auditresultater & årsager til utilstrækkeligt kostindtag i H:S.

Læs her

Kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring oprettes.

Læs 2009 studieordning her

Europarådets resolution om underernæring på sygehuse. Læs her

Sundhedsstyrelsenses vejledning om behandling af patienter i ernæringsrisiko.  Læs her

Resultater fra UPS (Projekt Underernæring På Sygehuse).  Læs her

Delikatesselimousinen på Rigshospitalet: så spiste patienterne. Se her

H:S kostrapport. Læs her

Opfølgning til Sundhedsministeriet - efter møde med Carsten Koch 1998.

Læs her

Notat til møde med sundhedsminister Carsten Koch, inkl økonomiske aspekter.

Læs her

Statusartikel i Ugeskrift for Læger. Læs her

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: 1. Nyhedsbrev. Læs her

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: Stiftende generalforsamling.

Læs her

Møde med Folketingets Sundhedsudvalg. Læs her

1. udgave af Anbefalinger for den danske institutionskost inkl sygehuse 

Læs 2009 udgave her

1. årsmøde: klinisk ernæring - ernæring som behandling

Læs her

Rigshospitalets ernæringsenhed oprettes.

Læs her

Rigshospitalets kursus i klinisk ernæringsforskning.

Læs her

Jens Kondrup November 2009 • kondrup@post4.tele.dk